เที่ยวเมืองเลย

เที่ยวเมืองเลย

เมืองเลยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภูกระดึง หรือเชียงคาน และยังมีประเพณีที่สืบสานกันมายาวนาน กับงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน อ่านเพิ่มเติม เที่ยวเมืองเลย