รองโฆษกทบ.,คาดปรับโครงสร้างบพ.,เสร็จมิ.ย.

รองโฆษกทบ.คาดปรับโครงสร้างบพ.เสร็จมิ.ย.

รองโฆษกทบ.คาดปรับโครงสร้างบพ.เสร็จมิ.ย.

รองโฆษก ทบ. คาด ปรับโครงสร้างการบินพลเรือน เสร็จเดือน มิ.ย. เตรียมลงนามพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 พ.ค.พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน ว่า รัฐบาลได้วางกรอบไว้แล้ว ซึ่งมีความคืบหน้าการแก้ปัญหาตามลำดับ โดยจะต้องมีการคัดสรรบุคลากรในการทำหน้าที่ดูแลการบินพลเรือน ปรับกรอบอัตราโครงสร้างการบินพลเรือน รวมถึงคัดเลือกผู้อำนวยการและบุคลากร คาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน นี้ ขณะที่ การพัฒนาผู้ตรวจสอบการบินรัฐบาลได้พัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบ ซึ่งมี 16 คน ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในการบินของไทย เข้าสู่
มาตรฐานสากล ได้มัการบันทึกข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องความปลอดภัยกับเอียร์ซา รวมถึงความร่วมมือกับญี่ปุ่น ในเรื่องความปลอดภัย และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจะมีการลงนามในวันที่ 2 พฤษภาคม นี้ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล