ควีนเอลิซาเบธทรงมีพระราชสาส์น “ส่วนพระองค์” ถึงสมเด็จพระราชินี

cats

เว็บไซต์ royalcentral.co.uk รายงานจากกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักรส่งมีพระราชสาส์นส่วนพระองค์” แสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ไปยังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

cats

cats

อนึ่ง นับจากนี้หมายความว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักร พระชนมพรรษา 90 พรรษา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดซึ่งยังทรงมีพระชนม์ชีพ โดยพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปี 2495 หรือเมื่อ 64 ปีที่แล้ว ทั้งนี้ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการมาแล้ว 2 ครั้ง  เมื่อปี 2515 และปี 2539 ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2503 ในฐานะพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง

cats

ที่มา : dailynews