นายกฯ, เผยวางแผนบริหารประเทศ,ยาว 20 ปี, ถึง 2579

นายกฯ เผย วางแผนบริหารประเทศยาว 20 ปี ถึง 2579

นายกฯ เผย วางแผนบริหารประเทศยาว 20 ปี ถึง 2579

พล.อ.ประยุทธ์ เผย วางแผนบริหารประเทศ ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และแผนปฏิรูป ครอบคลุมอีก 20 ปี ถึงปี 2579 หวังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยอย่างแท้จริง พร้อมให้กำลังใจ เมย์ รัชนก ชวดเข้ารอบแบดมินตันเอเชีย

เมื่อวันที่ (29 เม.ย.2559) เวลา 20.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติเฉพาะกิจ ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ถึงแรงงานไทยในฐานะพลังขับเคลื่อนประเทศ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 2559

โดยมี พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนัก ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ ว่า ขอร่วมเป็นกำลังใจในการทำงานของแรงงานทุกคน ที่ช่วยกันสร้างชาติ และขอให้พัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาฝีมือ เพื่อยกระดับให้มีรายได้ที่แตกต่างด้วยฝีมือมากกว่าใช้แรงงานอย่างเดียว และมุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อจะได้กำหนดตัวเองว่าจะไปอยู่ตรงไหนของโลกในอนาคต โดยปัจจุบันทางกระทรวงแรงงานได้ออกใบรับรองมาตรฐาน 22 สาขาอาชีพ ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมและภาคบริการ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อ อีกสิ่งที่ต้องทำคือการเตรียมรับสถานการณ์สังคมสูงวัยในอนาคตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ประเทศขาดแรงงานมากกว่าที่เป็นอยู่โดยเฉพาะในภาคการผลิตและบริการ แต่ทางรัฐบาลได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อรองรับ เช่น จัดทำแอปพลิเคชันด้านแรงงานและให้การบริการ Smart Labour จัดทำศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center รวมถึงส่งเสริมแรงงานคนพิการ และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

“ในส่วนที่คนไทยไม่ค่อยนิยมเป็นแรงงานก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้พัฒนาตัวเองเพื่อช่วยนำไปสู่การเป็นหัวหน้าคน เมื่อเป็นแบบนั้นไทยก็ยังต้องพึ่งแรงงานต่างชาติ จึงจำเป็นต้องดูแลกันและจัดระบบให้ดี ซึ่งขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวกว่า1.6 ล้าน ขึ้นทะเบียนที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว” นายกฯ กล่าว

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวย้ำถึงโรดแมปการจัดการปัญหาของประเทศว่า เหลือเวลาอีกเพียง 2 ปี คือ 2559-2560 ในสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จต้องกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4 แผนๆ ละ 5 ปี ตั้งแต่แผน 12 แผน 13 แผน 14 แผน 15

สำหรับการปฏิรูปนั้น ระยะที่ 1 ตั้งแต่ 2559-2560 ก็เร่งทำงาน ที่เหลือก็จะกำหนดไว้เป็นการปฏิรูประยะที่ 2 3 4 และ 5 ระยะละ 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นอกจากนี้จะวางพื้นฐานไว้ให้คือยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2560-2579 เพราะเรามุ่งถึงอนาคตเยาวชนอายุ 20 ที่อีก 20 ปีข้างหน้าไทยจะต้องเยาวชนคนรุ่นใหม่

“สำหรับการปฏิรูปประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแผนใดก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะไปบีบบังคับใคร แค่บอกให้ประชาชนทราบและเรียนรู้ว่าประเทศเราต้องมีการปรับปรุง มีการพัฒนา จากนั้นท่านก็ไปให้รัฐบาลเลือกตั้งของท่านทำ เขาอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นก็ได้

ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลหน้าจะทำได้ ดำเนินการต่อไป และอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก ฉะนั้น สรุปว่าเราจะทำงานอีก 4 ช่วง หลังจากปี 2560 เพื่อสร้างอนาคตและสะสางปัญหาเก่าๆ ที่แก้ให้หมดโดยเร็วที่สุด จะได้เริ่มเรื่องใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก” นายกฯ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าในโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ทำมาตลอด 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ว่า ในส่วนของโครงการเศรษฐกิจฐานราก ที่เร่งกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งในวงเงิน 40,000 ล้านบาท ขณะนี้เบิกจ่ายแล้วกว่าร้อยละ 90

ส่วนโครงการ Agri Map ที่มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบก็ทำออกมาเป็นผลสำเร็จ เพื่อให้ประชาชนแต่ละภาคแต่ละพื้นที่รู้ว่าบ้านตัวเอง จังหวัดของตัวเองมีน้ำเท่าไร ดินเป็นยังไง อากาศเหมาะสมปลูกพืชชนิดไหน ความกว้างของที่ดินที่มีอยู่ควรจะบริหารอย่างไรให้เกิดรายได้ นอกจากนี้ ยังจัดโซนนิงพื้นที่เกษตรกรรมไปแล้ว 150 ล้านไร่ ก็คือทำเป็นเกษตรแปลงใหญ่ 263 แปลง เพื่อจัดสรรพื้นที่จัดสรรน้ำให้มันเหมาะสม แล้วก็มีการตลาดที่เพียงพอ

ขณะที่แผนแก้ภัยแล้ง 15 ปี ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในส่วนน้ำบาดาลช่วยภัยแล้งระยะเร่งด่วน 3,086 แห่ง ทำเสร็จแล้วประมาณร้อยละ 51 น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรใน 12 18,559 แห่ง ทำแล้วร้อยละ 12 ขุดสระน้ำในไร่นา 13 ปี เป้าหมาย 331,750 สระ ทำแล้วร้อยละ 34

เรื่องประปาหมู่บ้าน 4 ปี 7,490 หมู่บ้าน ทำแล้วประมาณร้อยละ 75 สำหรับประปาโรงเรียนระยะยาว 7 ปี 6,132 แห่ง ทำไปแล้วร้อยละ 18 การพัฒนาแหล่งน้ำ 3 ปี เป้าหมาย 2,922 แห่งทำแล้วร้อยละ 56 ขณะที่ การช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรทำไปแล้วร้อยละ 14 หรือ1,178 ล้าน ลบ.ม. แต่เป้าหมาย 12 ปี ต้องทำให้ได้น้ำเพิ่มขึ้น 8,250 ล้าน ลบ.ม.

“ในเรื่องการรักษาแชมป์แบดมินตันเอเชียของ น้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ ก็ไม่เป็นไรนะครับ การรักษาแชมป์ผมว่ามันยากกว่าการทำแชมป์ อย่าเสียใจ นายกรัฐมนตรีและคนไทยขอเป็นกำลังใจให้เสมอ และขอเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยทุกคน ทั้งที่กล่าวถึงและยังไม่ได้กล่าวถึง ที่ตั้งใจในการทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทย สำหรับที่ผ่านไปแล้วก็ขอให้ผ่านรอบคัดเลือกไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2016 ประเทศบราซิล” นายกฯ ระบุ